Προτάσεις για να μην ξεχάσουν οι μικροί μας φίλοι όσα έμαθαν το χειμώνα στο σχολείο