Το εργαστήρι της Χριστουγεννιάτικης Ζαχαροπλαστικής, 12/12/2014