Το Εργαστήρι της κυκλοφοριακής αγωγής, 01/08/2014 και 08/08/2014